Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» Regulamin

Nasze hity

Dane kontaktowe

Systemy płatności

  • PayU
  • PayPal

Zmiana języka

PolskiAngielski

Statystyka

  • Sklep odwiedziło: 80454 klientów

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


I. Informacje ogólne.

1. Sklep internetowy dermisja.pl prowadzony jest przez firmę COSMIF Izabela Cal z siedzibą w Gdańsku, ul. Hubala 13, NIP:5861740267, REGON: 221725640, zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Gdańska.
2. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

II. Produkty.

1. Ceny produktów w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
2. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

III. Zamówienia.

1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę www.dermisja.pl.
2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu.
3. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo dokonanego procesu zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia i podaniu adresu e-mail każdy Klient otrzyma automatyczną informację zwrotną, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.
5. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep Internetowy wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
7. Sklep dermisja.pl uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana przesyłka, na etapie składania zamówienia. Istnieje możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu, gdy przesyłka jest jeszcze w sklepie. Po wydaniu paczki do wysłania, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

IV. Formy płatności.

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU lub PayPal
oraz przelewem elektronicznym na konto COSMIF:
Volkswagen Bank Polska, nr rachunku: 33 2130 0004 2001 0607 2821 0001
Płatność za pobraniem przy odbiorze towaru. Bieżące formy płatności określone są w zakładce „Formy płatności”.

V. Realizacja zamówienia.

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się (w dni robocze), odpowiednio ze względu na formę płatności:
a) płatne przy odbiorze - w kolejny dzień roboczy po złożeniu zamówienia,
b) przelew elektroniczny - po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar,
c) płatne kartą płatniczą - w chwili autoryzacji transakcji.
2. Etapy realizacji swojego zamówienia Klient może na bieżąco śledzić po zalogowaniu się do sklepu.

VI. Wysyłka towaru.

1. Maksymalny czas wysyłki zamówienia wynosi do 3 dni roboczych.
2. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient. Wysokość opłat i terminy dostawy są podana w zakładce „Dostawa”.
3. Możliwy jest odbiór osobisty przesyłki. Dodatkowe informacje podane są w zakładce „Informacje teleadresowe”.

VII. Reklamacje i zwroty.

1. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych Ustawą o prawach konsumenta
z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem dermisja.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zakładce ”Kontakt” znajduje się formularz kontaktowy, w którym należy podać imię i nazwisko zamawiającego, swój adres e-mail, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji. Formularz proszę wysłać z tematem REKLAMACJA. Można również wysłać e-mail na adres: info@dermisja.pl korzystając z własnej skrzynki poczty elektronicznej. W e-mail’u proszę zawrzeć wszystkie wymienione wyżej informacje.
3. Na mocy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamowanego towaru.
4. W przypadku Zwrotów i Reklamacji, COSMIF zwraca pieniądze klientowi na wskazany przez niego nr konta lub przekazem pocztowym. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową.

VIII. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy.

1.  Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient może zrezygnować z towaru kupionego w e-sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej ze sklepem Dermisja, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@dermisja.pl. Kupujący może skorzystać z wzoru oświadczenia podanego w zakładce "Odstąpienie od umowy". Przesyłkę należy nadać na adres al. Hallera 140 lok. 35, 80-416 Gdańsk.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach zakupów w e-sklepie Dermisja nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

IX. Pozostałe informacje.

1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Podane przez Klienta dane osobowe będą wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Nie będą udostępniane innym podmiotom, ani osobom fizycznym, które nie biorą udziału w procesie realizacji zamówienia. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne przepisy prawa polskiego.


Sporządzono w Gdańsku, dn. 07.08.2017 r.
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).